zpětný leasing

Co je zpětný leasing a jak ho využít v podnikání?

Na dnešním trhu s finančními produkty existuje dlouhá řada možností, jak financovat podnikání. Jednou z nich je zpětný leasing, který využijete především při financování osobních a nákladních vozidel, ale i strojů a zařízení.

Zpětný leasing vám umožní profinancovat movitou nebo nemovitou věc, kterou již vlastníte, a tím pádem získat nové finanční zdroje. Řečeno o něco konkrétněji, daný předmět prodáte leasingové společnosti a ta vám jej zpět pronajme, přičemž platíte měsíční splátky.

Kdy využít zpětný leasing?

Podnikatelé využívají zpětný leasing ve dvou případech:

Prvním případem je situace, kdy si podnikatel z nějakých důvodů již pořídil předmět sám, ale chce ho obratem přefinancovat od leasingové společnosti. To se stává například tehdy, když si dovezl ze zahraničí výhodně zakoupený osobní nebo nákladní automobil. Celý proces uzavření smlouvy na zpětný leasing je pak jednoduchý. Leasingová společnost totiž postupuje jako u jiných druhů leasingu, jen bedlivěji prověří nabytí a cenu předmětu financování.
Co je zpětný leasing a jak ho využít v podnikání?

Druhým případem, kdy podnikatelé využívají zpětného leasingu je, pokud již danou věc nějakou dobu vlastníte a touto metodou chcete zlepšit peněžního tok své firmy. Proces získání zpětného leasingu je tady pak o něco složitější. Leasingová společnost musí vědět, jak chce podnikatel získané zdroje použít – jestli pro další rozvoj společnosti, či pouze pro sanaci současného, ekonomicky ne vždy ideálního stavu firmy. V závislosti na výše uvedených skutečnostech pak financující společnosti zvažují podmínky a realizaci zpětného leasingu, které se mohou případ od případu lišit.

No co se připravit při žádosti o zpětný leasing

Pokud se nacházíte v jedné z výše zmíněných situací a již jste se rozhodli zažádat o zpětný leasing, připravte si doklady o nabytí předmětu, jeho úhradě a vlastnictví. To je extrémně důležité zvláště v první situaci, kdy jste si pořídili movitou nebo nemovitou věc nově a chcete ji přefinancovat. Při předání daného předmětu pak leasingová společnost pečlivě zkontroluje jeho stav.

Zpětný leasing je dnes již standardním způsobem financování, stejně jako jiné druhy leasingu nebo úvěry. Možnosti jeho použití můžete konzultovat s pracovníky jakékoliv kvalitní a spolehlivé leasingové společnosti.

Napsat komentář