Právní forma podnikání v ČR

Právní forma podnikání v ČR

Právní forma podnikání je subjekt, který určuje typ podnikání. Je vždy daná v každém státě zvlášť (ČR, SRN) nebo také společenství (EU, USA, apod.)

 V České republice můžete vidět následující právní formy podnikání.

OSVČ

Tak se říká osobě, která je samostatně výdělečně činná, především se jedná o živnostníka, samostatně vydělávajícího umělce. Osoby se řadí do kategorie fyzických osob podnikající na vlastní účet a zodpovědnost.

v. o. s.

Pokud se spojí společně několik OSVČ vystupující pod jedním jménem, jedná se o veřejnou obchodní společnost.

k. s.

Komanditní společnosti se stane v případě, jednali se o dva druhy společníků (komandisté a komplementáři).

s. r. o.

Někdy také pod názvem spol. s.r.o. – společnost s ručením omezeným, osoby se řadí do právnických ručící s určitou upsanou částkou.

a. s.

V akciové společností je nejvyšším orgánem valná hromada akcionářů, je vedená jako správní rada.

Družstvo

Je spojení dvou kategorii lidi, jak fyzických, tak právnických osob ručící členským podílem a vystupující převážně jako právnická osoba. Družstvo je vedeno předsednictvým a nejvyšším orgánem je členská schůze.

Nadace, neziskové organizace apod.

Zvláštní typy podnikatelských subjektů, zpravidla definované zvláštními zákony, často plnící sociální a humanitární funkce.

Právní formy podnikání definuje občanský zákoník

Definice právnických osob a jejich vztahů jsou uvedeny zejména v občanském zákoníku, obchodním zákoníku a dalších předpisech. Ne všechny právnické osoby musí být podnikatelským subjektem, ale mohou být například akcionáři, členy družstev atp.

Napsat komentář