Je lepší investice do růstových nebo hodnotových akcií?

Růstové vs. hodnotové akcie

Jak se od sebe liší růstové a hodnotové akcie? Investoři jsou často zmatení, protože pořádně nerozumějí rozdílnému významu těchto dvou pojmů. Hlavní rozdíl totiž nespočívá v tom, jakou mají nákupní a prodejní hodnotu ani jak velkou část vlastnictví představují ve společnosti. Ten rozdíl je ve způsobu, jakým jsou vnímány na trhu a v konečném důsledku i u investora.

 

Růstové akcie jsou akcie firem, které jsou nadprůměrné vzhledem k ostatnímu trhu, a u kterých je předpoklad, že jejich hodnota nadále poroste. Růstové akcie mají obvykle velmi vysokou hodnotu v porovnání k výnosu ze zisku.

Jak určit hodnotu akcií?

K určování této hodnoty slouží podíl P/E který určuje koeficient mezi tržní hodnotou a ročním výnosem. Například pokud se akcie prodává za 52 dolarů a její výnos za posledních dvanáct měsíců byl 2 dolary, pak je hodnota podílu P/E 52/2=29.

Růstové akcie mají velmi vysoký podíl P/E, částečně proto, protože tyto akcie jsou vnímány jako “jistější”- a investoři se tak nebojí si za ně připlatit.

Zisk z růstových akcií

Investoři, kteří si koupili růstové akcie dostávají podíl z budoucího zhodnocení kapitálu spíše než klasické dividendy. To v tomto případě znamená, že investoři dostanou vyplacený rozdíl mezi současnou hodnotou akcie, a hodnotou za kterou akcii koupili. Nicméně i tak některé firmy za tyto akcie vyplácejí dividendy.

Hodnotové akcie

Někteří považují růstové akcie za nadhodnocené a raději sahají po alternativních akciích, tedy hodnotových akciích. Hodnotové akcie mají zpravidla nižší cenu na trhu v porovnání s výnosem.

Hodnota akcie má obecně podložené základy, nicméně může se stát, že má menší hodnotu, než kterou trh nabízí nebo jsou spojené s novými společnostmi, které investoři neznají. Tyto společnosti mohou mít určitý problém, který brání předpokladu velkých zisků do budoucnosti.

U hodnotových akcií se předpokládá růst ceny

Tyto akcie tedy mají velmi příznivý P/E koeficient, a investoři si je kupují v naději, že jejich hodnota stoupne výrazně nad předpokládaný růst. Potencionálně mohou vydělat více peněz, než investováním do akcií s vyšším P/E.

Je lepší investice do růstových nebo hodnotových akcií?

Obojí akcie mají svá rizika, u žádné nemáte zaručený výdělek. Porozumění rozdílu mezi hodnotovými a růstovými akciemi vám však může pomoct dosáhnout svých osobních cílů, bez ohledu na to, jaký typ investora jste. Tato strategie pomáhá určit rizika a případně zvýšit budoucí výnos ze zisku.

Napsat komentář