kancelář

Začínáte s projektem? Využijte finanční podpory dnešní doby

Dnes se díky internetu otvírá veliké množství možností, jak podpořit začátky svého projektu a urychlit tak celý proces růstu. V tomhle článku se podíváme na to, jak pro začínající projekt získat finanční podporu.

Finanční podpora fanoušků

Váš začínající projekt mohou finanční podpořit fanoušci. Nejprve projektem musíme někoho zaujmout a nějaké fanoušky získat. Je tedy nutné vytvořit propracovanou a zajímavou prezentaci projektu. Někteří fanoušci jsou pak ochotní projekt podpořit. Vždy je vhodné nabídnout za podporu nějakou odměnu spojenou s projektem.

Pro tenhle způsob můžeme využít i internetové systémy, jako je například známý Kickstarter (jsou i české systémy). Tyto systémy Vám umožní prezentovat Vás projekt před velikou komunitou lidí, kteří jsou ochotni projekt finančně podpořit a mnohdy i zajistit na několik let. Takové systémy mají propracované funkce pro odměňování fanoušků, sdílení novinek a prezentaci projektu.

Peníze od investora

Pro odhodlanější je tu možnost investorů. Na rozdíl od fanoušků investor čeká jistý zisk (v různých podobách) z projektu, do kterého investoval. Nejčastěji se jedná o procenta ze zisku. Pro získání investora musí být projekt pečlivě propracovaný po všech stránkách a musí investora zaujmout. Nejdůležitější prvek pro investora je schopnost uchycení se na trhu.

Výhody financování projektu investorem

Výhodou investora je, že má zkušenosti s různými projekty, vyzná se v trhu a ve finanční sféře. Díky tomu může objektivně poradit a posunout projekt dál. Kromě toho má také cenné kontakty, které se mnohdy dají dobře využít. Investor, který do projektu investoval své peníze se ho bude pochopitelně snažit co nejvíce podpořit. Často se ale může stát, že vás názory a požadavky investora mohou začít omezovat, což se u finanční podpory získané od fanoušků stát nemůže. Je tedy vždy nutné zvážit, zda je tato forma podpory ideální.

Napsat komentář